Ein Gwasanaethau

Ystâd Dai Glebelands, Hubberston. 2003. (Image: DI2006_0564 / NPRN: 402790) Hen Bont Pontypridd, Pontypridd. Adeiladwyd yn 1756, gan William Edwards. Diddyddiad. (Image: CD2005_612_014 / NPRN: 24145) Bethlehem, Capel yr Annibynwyr, Broad Street, Blaenafon. Diddyddiad (Image: CD2003_609_021 / NPRN: 12891)

Gorfennol Digidol 2015

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

11 a 12 Chwefror 2015
Neudd Brangwyn, Neuadd y Ddinas, Abertawe

Cynhadledd ddau ddiwrnod flynyddol wedi’i threfnu gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru sy’n canolbwyntio ar dechnolegau a thechnegau digidol arloesol ar gyfer cipio data, dehongli a lledaenu gwybodaeth am dreftadaeth Cymru, y DU a thu hwnt yw Gorffennol Digidol. Mae’n dwyn ynghyd unigolion o’r sectorau masnachol, cyhoeddus, academaidd a gwirfoddol, ac o’r trydydd sector, a’i nod yw hybu trafodaeth a gwybodaeth am y technolegau digidol sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd, neu sy’n cael eu datblygu, i gofnodi a deall yr amgylchedd hanesyddol.

Cynigir cyfuniad o gyflwyniadau, sesiynau seminar a gweithdai ac arddangosiadau ymarferol i’r cynadleddwyr mewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol a’r nod yw hybu rhwydweithio a chyfnewid syniadau. Darperir ‘sesiynau anghynhadledd’ yn ystod y prynhawn cyntaf, i roi cyfle i gynadleddwyr nad ydynt ar yr amserlen ffurfiol wneud cyflwyniadau ar brosiectau, ymchwil, syniadau neu faterion sy’n cyd-fynd neu ddim yn cyd-fynd â themâu’r digwyddiad eleni. Bydd stondinau Arddangosfa a Phoster hefyd yn rhoi cyfle i arddangos prosiectau neu gynhyrchion ac i siarad â chyrff treftadaeth, cymdeithasau, prifysgolion, datblygwyr cynhyrchion ac adwerthwyr.

Bydd cynhadledd Gorffennol Digidol 2015 yn cael ei chynnal yn ninas Abertawe. Cynhelir y digwyddiad yn adeiladau ysblennydd Neuadd y Ddinas sy’n cynnwys Neuadd Brangwyn, Neuadd Siôr ac Ystafell yr Arglwydd Faer.

Y themâu eleni yw ‘Treftadaeth Weledol’ a ‘Archaeoleg Gyhoeddus a Chymunedol Ddigidol’.

I gael gwybodaeth am y gynhadledd ewch i: http://www.gorffenoldigidol2015.blogspot.co.uk/

I gofestru ewch i: http://www.eventbrite.co.uk/e/digital-past-2015-registration-12330355425?aff=eac2

a dilynwch #gorffennoldigidol2015

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i gynhadledd Gorffennol Digidol 2015