Ein Gwasanaethau

Ystâd Dai Glebelands, Hubberston. 2003. (Image: DI2006_0564 / NPRN: 402790) Hen Bont Pontypridd, Pontypridd. Adeiladwyd yn 1756, gan William Edwards. Diddyddiad. (Image: CD2005_612_014 / NPRN: 24145) Bethlehem, Capel yr Annibynwyr, Broad Street, Blaenafon. Diddyddiad (Image: CD2003_609_021 / NPRN: 12891)

Gorfennol Digidol 2014

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

12fed a 13eg Chwefror 2014
Gwesty St. George, Llandudno

Cynhadledd ddeuddydd fydd Gorffennol Digidol ac ynddi fe arddangosir technolegau digidol arloesol ar gyfer dal, dehongli a lledaenu data am safleoedd ac arteffactau treftadaeth. Hon fydd y chweched flwyddyn, a chynhelir Gorffennol Digidol 2014 yn nhref glan môr Llandudno. Cynigir cyfuniad o bapurau, seminarau, gweithdai ymarferol ac arddangosiadau i ymchwilio i’r technegau arolygu a dehongli diweddaraf a’u cymhwyso’n ymarferol at ddehongli ac addysgu treftadaeth a sicrhau ei chadwraeth.

Bydd y gynhadledd o werth i unrhyw un sydd wrthi’n gweithio neu’n astudio yn y sector archaeoleg a’r sectorau treftadaeth, addysg ac amgueddfeydd. Y bwriad yw iddi fod yn fodd i rwydweithio a chyfnewid syniadau’n anffurfiol ymhlith cynulleidfa gyfeillgar ac amrywiol o unigolion o fyd masnach, o sefydliadau’r sector cyhoeddus ac o’r trydydd sector. Bydd sesiynau Tŷ Agored hefyd yn gyfle i arddangos prosiectau neu gynhyrchion ac i siarad â mudiadau treftadaeth, datblygwyr cynhyrchion a manwerthwyr.

Y themâu eleni yw ‘Arolygu Technegol’ a ‘Chanlyniadau’.

I gael gwybodaeth am y siaradwyr a’r rhaglen ewch i http://gorffennoldigidol14.blogspot.co.uk 

a dilynwch #gorffennoldigidol2014

Cost cofrestru am y ddau ddiwrnod yw £69, gan gynnwys cinio a lluniaeth ar y ddau ddiwrnod. I gofrestru ewch i http://www.eventbrite.co.uk

Gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig, fe’ch cynghorir i gofrestru’n gynnar.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i gynhadledd Gorffennol Digidol 2014.

Tîm Gorffennol Digidol

*************************

Diwrnod 1: Dydd Mercher y 12fed o Chwefror

09.30    Cofrestru: Te a Choffi wrth gyrraedd

PRIF SESIWN 1 (Ystafell Wedgewood)
10.30  Croeso a Gwybodaeth
10.40     Anerchiad agoriadol: i’w gadarnhau
Cadeirydd: i’w gadarnhau

11.00     Jonathan Purday (Europeana)
11.30    Steve Burnham (Adobe)
12.00    Dr Douglas Cawthorne (Y Grŵp Treftadaeth Adeiladau Digidol, Prifysgol de Montfort)
12:30    Cwestiynau

12:45 CINIO (Bwyty’r Terrace a Bar Conwy)

13:45 SESIYNAU CYFOCHROG 1

Arolygu Technegol (Ystafell Wedgewood)
Cadeirydd: Dr Kate Roberts (Cadw)
13:45    Technolegau Digidol a rheoli safleoedd – John Edwards (Cadw)
14.05     Ymagweddau at ddogfennaeth ddigidol – John McCreadie (IIC Technologies)
14.25    Cymhwysiad arloesol ar gyfer rheoli’r Amgylchedd Hanesyddol yn Qatar – Richard Cuttler, Lucie Dingwall (Prifysgol Birmingham) a Tobias Tonner (coaptics Ltd)
14:45    Y Prosiect DART – Dr Anthony Beck neu’r Athro Tony Cohn
15:05    Cwestiynau a Thrafodaeth

* * * * * * * * * * * * *

Canlyniadau (Ystafell Menai)       
Cadeirydd: Tom Pert (CBHC)
13:45    Rhith daith drwy Fwyngloddiau Plwm Helygain – Lorna Jenner (Ymgynghorydd Dehongli Annibynnol), Julian Baum a Claire Lewis (Take 27)
14.05     Delweddu storïau mewn safle treftadaeth – Tom Duncan (Duncan McCauley Gmbh & Co.)
14.25    Trin Gwrthrychau Rhith – Samantha Sportun (Amgueddfa Manceinion)
14:45    Cyffwrdd â’r Neolithig – Jonathan Knox (Pixogram)
15:05    Cwestiynau a Thrafodaeth

15:30 TE A CHOFFI (Bwyty’r Terrace a Bar Conwy)

SESIYNAU ANGHYNHADLEDD (sesiynau 15 munud y gall unrhyw gynadleddwr eu bwcio ar y diwrnod) (Ystafell Wedgewood/Ystafell Menai/Ystafell Isaiah)
16.00
16.15
16:30
16:45
17:00 Matthew Ephler (Kinograph) (ffrydio byw o Efrog Newydd) (Ystafell Wedgewood)

19:00 Cinio’r gynhadledd i’r rheiny sy’n talu i fynychu (Ystafell Wedgewood)

*************************
*************************

Diwrnod 2: Dydd Iau y 13eg o Chwefror

9.15 GWEITHDAI
Cronfa Dreftadaeth y Loteri – Stephen Barlow (CDL)
WordPress ar gyfer gwefannau – Nathan Jorgensen (Cynghrair Meddalwedd Cymru)
Platfformau symudol-seiliedig ar gyfer dehongli safleoedd – Matt Harris (Mobile Explorer)
Sganio laser, mapio symudol ac awyrennau di-beilot – Paul Burrows (Leica Geosystems)
Trin gwrthrychau rhith – Samantha Sportun (Amgueddfa Manceinion)
Ailgylchu ac ailddefnyddio: ffotogrametreg ar gyfer Delweddau Archifol – Ben Edwards (Prifysgol Manceinion)
Sganio Golau Strwythuredig a Strwythur o Fudiant – John McCreadie (IIC Technologies)
Cymorth Torfol ac Apps – Marion Page (Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed) a Tom Pert (CBHC) 

10.45 TE A CHOFFI

11.15 SESIYNAU CYFOCHROG 2

Canlyniadau (Ystafell Wedgewood)
Cadeirydd: Scott Lloyd (CBHC)
11.15     Cyhoeddi rhyngweithiol – Saskia Nijs (Layar) (ffrydio byw o Amsterdam)
11.35     Archaeoleg Ryngrwyd: Rhai myfyrdodau ar orffennol digidol – Judith Winters (Internet Archaeology)
11.55    Ymagwedd ddiwylliannol at ddatblygu cynnwys     sy’n seiliedig ar leoliad – Adrian Hickey a Helen Jackson (Canolfan Ymchwil Cyfryngau, Prifysgol Ulster)
12:15    Teitl i’w gadarnhau – Dafydd James (Amgueddfa Cymru)
12.35 Cwestiynau a Thrafodaeth

* * * * * * * * * * * * *

Arolygu Technegol (Ystafell Menai)
Cadeirydd: i’w gadarnhau
11.15     Awyrennau di-beilot, Mapio Symudol a sganio laser: Datblygiadau arloesol gan Leica Geosystems – Paul Burrows (Leica Geosystems Ltd)
11.35      Teitl i’w gadarnhau – Jamie Quatermaine (Archaeoleg Rhydychen)
11.55    Ail-greu Treftadaeth Goll: Ffotogrametreg awtomataidd ar ddelweddau wedi’u harchifo – Andrew Wilson (Prifysgol Bangor)
12:15    Defnyddio Fflwroleuedd Pelydr X i daflu goleuni newydd ar gaerau o’r Oes Haearn yng nghanolbarth Cymru – Keith Haylock (Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear, Prifysgol Aberystwyth) a Dr Toby Driver (CBHC)
12:35     Cwestiynau a Thrafodaeth

13.00 CINIO

14:00 PRIF SESIWN 2 (Ystafell Wedgewood)
Cadeirydd: i’w gadarnhau
14.00    Michael Doneus (Prifysgol Vienna)
14.30    Alex Hildred (Ymddiriedolaeth y Mary Rose)
15.00    Dr Sue Wolfe (Callen-lenz)
15:30    Cwestiynau

Dogfennau