Ein Gwasanaethau

Ystâd Dai Glebelands, Hubberston. 2003. (Image: DI2006_0564 / NPRN: 402790) Hen Bont Pontypridd, Pontypridd. Adeiladwyd yn 1756, gan William Edwards. Diddyddiad. (Image: CD2005_612_014 / NPRN: 24145) Bethlehem, Capel yr Annibynwyr, Broad Street, Blaenafon. Diddyddiad (Image: CD2003_609_021 / NPRN: 12891)

Gorfennol Digidol 2016

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

10 a 11 Chwefror 2016
Gwesty St George, Llandudno

Cynhadledd ddau ddiwrnod flynyddol wedi’i threfnu gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru sy’n canolbwyntio ar dechnolegau a thechnegau digidol arloesol ar gyfer cipio data, dehongli a lledaenu gwybodaeth am dreftadaeth Cymru, y DU a thu hwnt yw Gorffennol Digidol. Mae’n dwyn ynghyd unigolion o’r sectorau masnachol, cyhoeddus, academaidd a gwirfoddol, ac o’r trydydd sector, a’i nod yw hybu trafodaeth a gwybodaeth am y technolegau digidol sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd, neu sy’n cael eu datblygu, i gofnodi a deall yr amgylchedd hanesyddol.

Cynigir cyfuniad o gyflwyniadau, sesiynau seminar a gweithdai ac arddangosiadau ymarferol i’r cynadleddwyr mewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol a’r nod yw hybu rhwydweithio a chyfnewid syniadau. Darperir ‘sesiynau anghynhadledd’ yn ystod y prynhawn cyntaf, i roi cyfle i gynadleddwyr nad ydynt ar yr amserlen ffurfiol wneud cyflwyniadau ar brosiectau, ymchwil, syniadau neu faterion sy’n cyd-fynd neu ddim yn cyd-fynd â themâu’r digwyddiad eleni. Bydd stondinau Arddangosfa a Phoster hefyd yn rhoi cyfle i arddangos prosiectau neu gynhyrchion ac i siarad â chyrff treftadaeth, cymdeithasau, prifysgolion, datblygwyr cynhyrchion ac adwerthwyr.

Bydd cynhadledd Gorffennol Digidol 2016 yn cael ei chynnal yn nhref Fictoraidd Llandudno, “Brenhines Trefi Glan Môr Cymru”. Mae Llandudno, ar arfordir gogledd Cymru, yn hawdd ei chyrraedd mewn car ac ar y trên ac mae ganddi gysylltiadau da â meysydd awyr Lerpwl a Manceinion. Cynhelir y gynhadledd yng Ngwesty St George, gwesty arobryn a adeiladwyd ym 1854 ac sy’n parhau’n un o adeiladau mwyaf ysblennydd y dref.

Y themâu eleni yw ‘Arolygu Digidol: Ymagwedd Gyfannol’ a ‘Treftadaeth Ddigidol’.

I gael gwybodaeth am y gynhadledd ewch i: http://gorffennoldigidol2016.blogspot.co.uk/

a dilynwch #gorffennoldigidol2016

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i gynhadledd Gorffennol Digidol 2016