Amdanom Ni

Libanus, Capel y Bedyddwyr, Waunclunda, Llansadwrn. 2004. (Image: DI2006_0792 / NPRN: 6580) Eglwys y Santes Fair, Hwlffordd. Llun manwl o’r gwaith maen allanol. Diddyddiad. (Image: CD2005_610_007 / NPRN: 103300) Hafoty, Llansadwrn. Lluniad gan CBHC sy’n dangos ail-greu’r murlun yn Hafoty, Llansadwrn. Diddyddiad. (Image: GTJ00072 / NPRN: 15705)

Cyfarfodydd a Chofnodion

Bydd y Comisiynwyr yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn sef, fel rheol, yn ystod mis Mai neu Fehefin, mis Hydref a mis Chwefror. Yn draddodiadol, mae man cynnal cyfarfod mis Mai wedi amrywio o le i le er mwyn i’r Comisiynwyr gael cyfle i weld peth o’r gwaith y mae staff y Comisiwn wedi’i wneud yn ddiweddar.

Bydd Pwyllgorau’r Canghennau hefyd yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn, a hynny cyn prif gyfarfod y Comisiwn, fel rheol. Yn Aberystwyth y cynhelir y mwyafrif o’r cyfarfodydd hynny. Bydd cyfarfodydd Pwyllgorau’r Canghennau yn gyfle i’r staff a’r Comisiynwyr drafod gwaith y canghennau’n fwy manwl.

Bydd y Comisiwn Brenhinol yn cyhoeddi’r cofnodion o gyfarfodydd y Comisiynwyr ar y wefan, ac mae modd llwytho’r cofnodion diweddaraf i lawr o’r tudalen hwn ar ffurf dogfen PDF. Os hoffech gael copi printiedig o’r cofnodion hynny, cysylltwch â swyddfa’r Ysgrifennydd drwy’r tudalen [1-5-1]Cysylltwch â Ni.

Dogfennau