Gwall

Argae Penygarreg, Cynllun D?r Cwm Elan. Ffotograff du a gwyn o argae Penygarreg sy’n dangos allfa’r cwlfer, a dynnwyd adeg ei hadeiladu. O CHCC: Gasgliadau'r Edward Hubbard, 1899. (Image: GTJ63738 / NPRN: 32534) Plasty’r Gelli Aur, Llandeilo. Llun o du mewn mecanwaith y cloc yn Nh?r y Gelli Aur. 2005. (Image: DI2005_1145 / NPRN: 17391)

Rydych chi wedi rhoi URL nad yw’n ddilys, neu wedi dod yma drwy gamdeipio enw cyswllt. Sylwch fod gwe-gyfeiriadau’r wefan hon yn gwahaniaethu rhwng llythrennau bach a phriflythrennau.

Os ydych chi’n chwilio am dudalen penodol, ewch i’r tudalen chwilio neu’r map o’r wefan drwy’r cysylltau ar waelod y tudalen.