Gwall

Traphont Reilffordd y Waun. Llun o ochr ogledd-ddwyreiniol y draphont gan edrych tua’r de o bentan y draphont, a chwch yn croesi’r draphont. 1/6/2005. (Image: DS2005_033_005 / NPRN: 87002) Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Capel Vaughan, Tyddewi. Llun o’r nenfwd. Diddyddiad. (Image: CD2005_609_014 / NPRN: 306) Town Hill, 5-7a, Wrecsam. Adluniad. Diddyddiad. (Image: CD2005_622_017 / NPRN: 27629)

Rydych chi wedi rhoi URL nad yw’n ddilys, neu wedi dod yma drwy gamdeipio enw cyswllt. Sylwch fod gwe-gyfeiriadau’r wefan hon yn gwahaniaethu rhwng llythrennau bach a phriflythrennau.

Os ydych chi’n chwilio am dudalen penodol, ewch i’r tudalen chwilio neu’r map o’r wefan drwy’r cysylltau ar waelod y tudalen.