Ein Gwasanaethau

Diwrnod Agored 2009 (Image: Open Day 2009 008 / NPRN: 0 / Source: RCAHMW) Diwrnod Agored 2009, Darluniau. (Image: Open Day 2009 029 / NPRN: 0 / Source: RCAHMW)

Ymweld â Llyfrgell CHCC

Yn Ystafell Chwilio a Llyfrgell Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, caiff y cyhoedd ymgynghori â’r deunydd sydd wedi’i storio yn yr archif. Cânt weld lluniadau, mapiau, cynlluniau, ffotograffau ac awyrluniau, adroddiadau ymchwil a disgrifiadau ysgrifenedig. Mae modd gwneud llungopïau o lawer dogfen os bydd angen, ond fe all fod cyfyngiadau hawlfraint ar rai dogfennau.

Mae llyfrgell gyfeirio â silffoedd mynediad-agored ar gael hefyd.

Er mwyn cael cymorth llawn a gwneud y defnydd gorau o’r gwasanaeth, mae’n well gwneud apwyntiad cyn ymweld â’r llyfrgell. Os hoffech chi ymweld â hi, cysylltwch â Llyfrgell a Gwasanaeth Ymholiadau CHCC, ffon: 01970 621200, neu e-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk

Dyma oriau agor y llyfrgell:
Llun: 9.30 - 16.00
Mawrth: 9.30 - 16.00
Mercher: 10.30 - 16.30
Iau: 9.30 - 16.00
Gwener: 9.30 - 16.00
Sadwrn: ar gau
Sul: ar gau
Gwyliau Banc: ar gau

Mae Ystafell Chwilio a Llyfrgell CHCC ger gorsaf reilffordd Aberystwyth ac o fewn pellter cerdded i Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Cymru, Aberystwyth. Mae parc ceir di-dâl yn ymyl yr adeilad.

Dogfennau