Ein Gwasanaethau

Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel Abercywyn; Eglwys y Pererinion. Beddau’r pererinion yn Eglwys Abercywyn. 2004. (Image: DI2006_0821 / NPRN: 102138) Y cerflun o Henry Richards. Tregaron. 2004. (Image: DI2006_0844 / NPRN: 403930)

Gwneud cais am Drwydded

Os hoffech chi atgynhyrchu unrhyw ran o’n deunydd mewn cyhoeddiad neu ar wefan, llenwch y 'Ffurflen Archebu' (LRS08) gan roi cymaint â phosibl o wybodaeth am y cyhoeddiad a’r defnydd y bwriadwch ei wneud o’r llun, y lluniad neu’r testun. Ar ôl i ni gael y ffurflen honno, byddwn ni’n gallu dweud wrthych pa ffi hawlfraint y gall fod angen ei thalu. Fe roddwn ni drwydded i chi a dweud pa eiriad y bydd gofyn i chi ei ddefnyddio wrth gydnabod y ffynhonnell.

Gweler ein Datganiad Hawlfraint

Dogfennau