Ein Gwasanaethau

Plas Glansevin. Llangadog. 2004. (Image: DI2006_0836 / NPRN: 17379) Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel Abercywyn; Eglwys y Pererinion. Beddau’r pererinion yn Eglwys Abercywyn. 2004. (Image: DI2006_0821 / NPRN: 102138) Traphont Crymlyn, Caerffili. O gasgliadau'r CHCC: B. Howarth-Loomes, 1857. (Image: CD2005_628_017 / NPRN: 34959)

Llyfrgell, Ystafell Chwilio a Gwasanaeth Ymholiadau’r Comisiwn Brenhinol yn Cael eu Hatal Dros Dro

Fel rhan o’n paratoadau ar gyfer symud i swyddfeydd newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru bydd ein llyfrgell, ystafell chwilio a gwasanaeth ymholiadau yn cael eu hatal dros dro o 4 Ebrill 2016. Mae’n debyg y bydd hyn yn para am dri mis.

Yn ystod y cyfnod hwn ni fyddwn yn gallu derbyn ymwelwyr nac ateb ymholiadau. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster y gall hyn ei achosi.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’n llyfrgell ac ystafell ddarllen newydd yn yr haf.

A fyddech cystal ag anfon y neges hon ymlaen i unrhyw un y gall y wybodaeth hon fod o fudd iddynt.

I gael y newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf ewch i’n blog, Newyddion Treftadaeth Cymru, i'n tudalen Facebook neu dilynwch ni ar Twitter @RCAHMWales ac @RC_Archive, @RC_Survey ac @RC_Online.Gwasanaethau Ymholiadau

Bydd Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru yn croesawu ymholiadau gan unigolion a sefydliadau sy’n ymddiddori yn yr holl amrywiaeth o agweddau ar dreftadaeth Cymru. Er enghraifft:

  • Perchnogion eiddo hanesyddol
  • Ffermwyr sy’n ymddiddori yn y nodweddion archaeolegol yn y dirwedd
  • Grwpiau cymunedol a grwpiau hanes lleol neu deuluol
  • Athrawon a disgyblion ysgol
  • Cynllunwyr awdurdodau lleol
  • Myfyrwyr addysg bellach, addysg uwch ac addysg barhaus
  • Archaeolegwyr a phenseiri proffesiynol
  • Cwmnïau teledu, cwmnïau ffilm neu gwmnïau cyhoeddi

Gallwch ymgynghori â Chofnod Henebion Cenedlaethol Cymru drwy Coflein; a gwneud cais am ddeunydd drwy lenwi’r ffurflen ymholi ar-lein. Gallwch hefyd gysylltu’n uniongyrchol â’n gwasanaeth ymholiadau cyhoeddus dros y ffôn, y ffacs, e-bost neu’n bersonol yn ein llyfrgell ac ystafell chwilio yn Aberystwyth. Bydd y staff arbenigol yno’n chwilio ein cronfeydd data a’n deunydd archifol i roi gwybodaeth a chymorth i ateb eich ymholiad ac yn sôn wrthych am unrhyw wybodaeth berthnasol a all fod yn yr archif. Mae ein llyfrgell gyfeirio arbenigol yn cynnwys llyfrau a chyfnodolion y cewch chi ymgynghori â hwy yn ystod yr oriau agor cyhoeddus. Mae modd prynu copïau o ddeunydd o’r archif yn y fan a’r lle yn y Comisiwn Brenhinol neu drwy ddefnyddio ffurflen archebu y gwasanaeth ymholiadau . Gall cyfyngiadau hawlfraint fod ar beth o’r deunydd. Gellir trefnu i grwpiau addysg a grwpiau â diddordeb arbennig ymweld i gael golwg ar ddeunydd sydd wedi’i ddethol o’r casgliadau archifol. Bydd aelodau o’r staff hefyd yn rhoi darlithiau a sgyrsiau i grwpiau a chymdeithasau.

Cysylltwch â Ni:
Llyfrgell a Gwasanaethau Ymholiadau,
CBHC,
Adeilad y Goron,
Plas Crug, Aberystwyth
Ceredigion, SY23 1NJ,
UK

Ffôn: +44(0)1970 621200
Ffacs: +44(0)1970 627701

Oriau Agor: Llun, Mawrth, Iau, Gwener, 9.30-4.00; Mercher 10.30-4.30.

Dogfennau