Ein Gwasanaethau

Pentref Hynafol Dinllugwy. Moelfre, Ynys y Mon. 1994. (Image: CD2003_604_029 / NPRN: 95541) Castell Coch, Tre-fin, Llanrhian. 1989. (Image: DI2006_0962 / NPRN: 305297) Old Impton, Norton. 1997. (Image: DI2005_0785 / NPRN: 81445)

Prydain oddi Fry: Cymru

Prydain oddi Fry: Cymru yw arddangosfa deithiol y Comisiwn Brenhinol o ffotograffau hanesyddol hynaf a mwyaf diddorol Aerofilms. Archif unigryw o filiwn o awyrluniau’n dyddio o 1919 hyd 2006 yw Casgliad Aerofilms. Cafodd y casgliad ei brynu i’r cyhoedd yn 2007 gan English Heritage, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Chomisiwn Brenhinol Prydain oddi Fry: Cymru yw arddangosfa deithiol y Comisiwn Brenhinol o ffotograffau hanesyddol hynaf a mwyaf diddorol Aerofilms. Archif unigryw o filiwn o awyrluniau’n dyddio o 1919 hyd 2006 yw Casgliad Aerofilms. Cafodd y casgliad ei brynu i’r cyhoedd yn 2007 gan English Heritage, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion yr Alban, gyda chymorth ariannol Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Ceir ffotograffau o bob rhan o Gymru yn yr arddangosfa, a gobeithir y bydd y delweddau anghyfarwydd hyn o leoedd cyfarwydd yn annog cynulleidfaoedd i feddwl am ystyr ac effaith newid, lle a chof.

Rhai achlysuron arbennig a gofnodwyd yng Ngogledd Cymru yw’r seremoni a gynhaliwyd ger cofgolofn rhyfel y Senotaff yn Llandudno yn ystod ymweliad Tywysog Cymru ym mis Tachwedd 1923, Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru a gynhaliwyd yn Abergele ar 26 Gorffennaf 1950, a llonyddwch iasol Glofa Gresffordd fis ar ôl trychineb yr 22ain o Fedi 1934 pan laddodd ffrwydrad enfawr a’r tân a’i dilynodd 266 o lowyr. Rhai o’r lluniau mwyaf nodedig ar gyfer De Cymru yw llong ryfel o’r Rhyfel Byd Cyntaf wrth ei hangor yn Giant’s Grave, Llansawel, ym mis Mai 1921 yn barod i’w thorri’n ddarnau, Neuadd y Dref newydd Abertawe ym 1935, a Gwaith Haearn Dowlais ym 1929. Mae delweddau eraill yn cofnodi ysblander eang hardd Eryri a garwedd creigiog moel Ynys Lawd, Caergybi, yn ogystal â’r cestyll Edwardaidd eiconig.

Hefyd, ceir yn yr arddangosfa nifer o luniau sy’n croniclo digwyddiadau hanesyddol yn yr Alban a Lloegr, gan gynnwys Gêm Gwpan yr FA yn Stadiwm Wembley ym 1935, y llifogydd yn Jaywick Sands, Essex, ym mis Chwefror 1953 - atgof dwys o storm fawr 1953 - a’r Queen Mary yn Iard Longau John Brown, Glannau Clud, prif long White Star Line cwmni Cunard sydd wedi’i hangori’n barhaol bellach yn Long Beach, California. Bydd dvd o ddelweddau mwy lleol hefyd yn cael ei ddangos ochr yn ochr â’r arddangosfa yn Oriel Pendeitsh. Yn wir, bydd yno rywbeth i bawb!

2014

4 Hydref – 28 Tachwedd 2014, Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli

7 Tachwedd – 24 Ionawr 2015, Oriel Pendeitsh, Caernarfon

2015

21 Mawrth – 16 Mai 2015, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

20 Gorffennaf – 25 Medi 2015, Plas Llanerchaeron

20 Gorffennaf 2015 – 14 Medi 2015, Llyfrgell Dinas Abertawe

18 Medi – 30 Hydref 2015, Llyfrgell y Rhyl

2016

25 Mehefin – 18 Medi 2016, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe

Dogfennau