Cyhoeddiadau

Yn ôl Siop Lyfau

cover of Cartrefi Cefn Gwlad Cymru

Cartrefi Cefn Gwlad Cymru

Gan Richard Suggett, Greg Stevenson, 2010.

Cyflwyno Cartrefi Cefn Gwlad Cymru

Cyfrol o luniau trawiadol sy’n cynnig cyfl e arbennig i ddod i ddeall ein hanes pensaernïol gwerthfawr ni yng Nghymru yn well – o’r Tŷ Neuadd cynnar, Tai Eryri a’r Tŷ Hir i Dai’r Ffi n, tuag at y Tŷ Modern a’r Bwthyn. Am y tro cyntaf mae’n cynnwys delweddau cyfrifi adurol sy’n cynnig lluniau mewn persbectif unigryw o’r cartref Cymreig.
Ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, am y tro cyntaf, fe welodd Peter Smith Tŷ-mawr, Castell Caereinion, campwaith canoloesol oedd bellach yn adfail truenus. O weld pwysigrwydd a sefyllfa fregus Tŷ- mawr dechreuodd ar daith bensaernïol a arweiniodd nid yn unig at adfer Tŷ-mawr i’w ogoniant cynnar ond hefyd at achub nifer fawr o adeiladau o bwys y gellid fel arall fod wedi eu colli.
Mae’r llyfr hwn yn mawrygu camp cyfrol Peter Smith, Houses of the Welsh Countryside, a’r dylanwad mawr a gafodd ers ei chyhoeddi ym 1975 ar ein dealltwriaeth a’n gwerthfawrogiad o bensaernïaeth draddodiadol Cymru.
Bwriedir iddo ddiweddaru’r ymdriniaeth â’r themâu a ddatblygwyd yn Houses of the Welsh Countryside a chyd-fynd hefyd â’r gyfres deledu Cartrefi Cefn Gwlad Cymru ar S4C, a gyfl wynodd y themâu hyn i gynulleidfa genedlaethol.
Yr awduron: Mae Richard Suggett yn ymchwilydd i Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Mae Greg Stevenson yn hanesydd pensaernïol ar ei liwt ei hun.

Gwerthu Llyfrau


CYNNWYS
Rhagair gan Gwenda Griffith
Pennod 1 - Rhagymadrodd

Pennod 2 - Y Tŷ Neuadd

Pennod 3 - Tai Eryri

Pennod 4 - Y Tŷ Hir

Pennod 5 - Tai'r Ffrin

Pennod 6 - Tuag at y Tŷ Modern

Pennod 7 - Y Bwthyn

Pennod 8 - Achub Tai: darn o hunangofiant Peter Smith

Darllen Pellach

  • ISBN: 978-1-84771-276-9

Clawr: Meddal
Maint: 200 x 210mm
Tudalennau: 204
Darluniau: 106
ISBN: 0
Pris: £14.95
Clundiant: £0.00