Cyhoeddiadau

Yn ôl Siop Lyfau

cover of Y Bwthyn Cymreig

Y Bwthyn Cymreig

Gan Eurwyn Wiliam, 2010.

Y Bwthyn Cymreig. Arferion adeiladu tlodion y Gymru wledig, 1750-1900.

Er mai'r bwythyn traddodiadol yw o nodweddion mwyaf arbennig tirwedd Cymru, mae ef bellach yn adeilad eithaf prin am i filoedd o enghreifftiau ohono ddiflannu dros y can mlynedd diwethaf. Er hynny, dysgwyd llawer iawn amando drwy astudio'r adeiladau sydd wedi goroesi a thrwy gofnodi eraill yn ofalus cyn iddynt ddarfod o'r tir. Mae'r waliau o bridd neu goed, y lloriau cerrig a'r toeon o frwyn, tywyrch neu gerrig yn yr adeiladau diymhongar hynny, a'u nodweddion eraill, yn adrodd hanes eithriadol o ddiddorol am draddodiadau lleol arbennig, am y sgiliau a drosglwyddwyd o genhedlaeth i genhedlaeth, ac am ymdrech gwerin gwlad i oroesi.

Gwerthu Llyfrau


CYNNWYS
Rhagair gan Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas
Rhagymadrodd

Pennod 1 - CYFLWYNIAD
Cartrefi o Waith Cartref
Ffynonellau

Pennod 2 - DAEARYDDIAETH AC ANHEDDIAD
Daearyddiaeth Cymru
Hanes Anheddu
Cau Tiroedd a Sgwatwyr

Pennod 3 - ADEILADAU TRADDODIADOL YNG NGHYMRU
Adeiladu Brodorol
Ffermdai
Bythynwyr a Bythynnod
Y Ty Unnos
Cynlluniau a Chyflwr

Pennod 4 - WALIAU
Cerrig
Morter
Pridd
Coed
Brics
Drysau a Ffenestri
Addurno Allanol

Pennod 5 - TOEON
Gwellt: rhagarweiniad
Toi sgolop neu doi Morgannwg
Toi gwthio
Toi rhaffau
Toi Cymysg
Defnyddiau a thechnegau eraill a ddefnyddid wrth doi
Llechi
Simneiau

Pennod 6 - TU MEWN
Lloriau
Lleoedd Tan
Parwydydd a Llofftydd
Addurno Mewnol

Pennod 7 - ADEILADWYR, BUDDSODDIADAU A FFYRDD O FYW
Adeiladwyr a Buddsoddiadau
Ffyrdd o Fyw

Pennod 8 - CASGLIADAU
Llyfryddiaeth Nodiadau a Chyfeiriadau
Diolchiadau
Mynegai

  • ISBN: 978-1-871184-38-9 (yr argraffiad Cymraeg)

Clawr: Caled
Maint: 280 x 220mm
Tudalennau: 288
Darluniau: 212
ISBN: 1871184389
Pris: £29.95
Clundiant: £0.00