Amdanom Ni

Town Hill, 5-7a, Wrecsam. Adluniad. Diddyddiad. (Image: CD2005_622_017 / NPRN: 27629) T?r Falfiau Argae Penygarreg, Cynllun D?r Cwm Elan.  4/11/2003. (Image: DI2005_0593 / NPRN: 261210) Traphont Reilffordd y Waun. Llun o ochr ogledd-ddwyreiniol y draphont gan edrych tua’r de o bentan y draphont, a chwch yn croesi’r draphont. 1/6/2005. (Image: DS2005_033_005 / NPRN: 87002)