Amdanom Ni

Argae Penygarreg, Cynllun D?r Cwm Elan. Ffotograff du a gwyn o argae Penygarreg sy’n dangos mewnfa’r cwlfer, a dynnwyd adeg ei hadeiladu. O CHCC: Gasgliadau'r Edward Hubbard, 1897. (Image: GTJ63732 / NPRN: 32534) Meini’r Dyffryn. Ngarn Ochr. 2002. (Image: DI2006_0597 / NPRN: 304440) Llangollen Canal (Image: DS2007_063_001 / NPRN: 405725 / Source: RCAHMW)

Cyfeillion Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

*******************************************

Newyddlen y Cyfeillion - Rhifyn 3, 2013 (ffeil PDF, 3.2MB)

*******************************************

‘Yn bendant iawn, dyfodol Cymru, yn ogystal â’i gorffennol, yw maes y Comisiwn Brenhinol.’ ― Huw Edwards

Mae’n Rhwydwaith Cyfeillion yn fodd i bobl sy’n ymddiddori yn ein gwaith ni ddangos eu cefnogaeth, cadw mewn cysylltiad â’r hyn yr ydym ni’n ei wneud, a’n helpu ni i wella’n gwasanaethau.

Nodau

 • Cyfleu i’r Comisiwn ddiddordebau ac anghenion defnyddwyr ei wasanaethau
 • Darparu digwyddiadau a gwybodaeth i’r Cyfeillion eu mwynhau
 • Helpu i hyrwyddo defnyddio gwasanaethau’r Comisiwn Brenhinol
 • Helpu’r Comisiwn drwy godi arian a gwirfoddoli yn unol â rhaglen waith y Comisiwn
 • Ysgogi cyflwyno rhoddion a becweddau o ddeunydd archifol o fewn y polisi casglu.

Manteision ymaelodi

 • Cael diweddariadau cyson am weithgareddau’r Comisiwn
 • Disgownt o 10 y cant ar gyhoeddiadau’r Comisiwn
 • Fforwm blynyddol i’r Cyfeillion, gan gynnwys sgyrsiau ac arddangosiadau a chyfle i roi adborth ar waith y Comisiwn
 • Diwrnodau i’r Cyfeillion yn y Comisiwn gan roi cyfle iddynt gyfarfod â’r staff
 • Gwybodaeth am gyfleoedd i wirfoddoli yn y Comisiwn

Ymhlith noddwyr y Cyfeillion mae:

Christine Chapman AC
Gillian Clarke ― Bardd Cenedlaethol Cymru
Huw Edwards ― Darlledwr
Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas PC AC
William Graham AC
Yr Athro Ralph Griffiths ― Hanesydd
Elin Jones AC
Chris Musson OBE ― Archaeolegydd
Dan Snow ― Darlledwr
Yr Athro David Austin - Archeolegydd
Aled Roberts AC

‘Trysordy o bwys cenedlaethol’ ― William Graham AC

Cewch ymaelodi am ddim. Y cyfan y bydd angen i chi ei wneud yw cofrestru drwy anfon e-bost neu ysgrifennu atom yn y cyfeiriad isod neu cwblhewch y ffurflen gofrestru amgaeëdig.

Cyfeillion Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Plas Crug
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1NJ

Ffôn: 01970 621248
E-bost: Cyfeillion@cbhc.gov.uk

Dogfennau