Amdanom Ni

Y Bwlwarcau, Ganol Llangynwyd, Penybont ar Ogwr. 2003. (Image: CD2003_603_014 / NPRN: 301303) Amffitheatr Rhufeinig Caerllion. 1989. (Image: CD2003_603_049 / NPRN: 95650) Neuadd y Dre,Dinbych (Image: DI2006_1081 / NPRN: 23423)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau