Amdanom Ni

Foel Drygarn, Crymych. Arfordir Penfro,1989. (Image: CD2003_605_012 / NPRN: 94948) Ty Aberconwy, Conwy. Ty y ganrif un deg pump. Diddyddiad. (Image: CD2005_608_009 / NPRN: 25978) Kings Court, Talyllychau. 25/11/1998. (Image: DI2005_0789 / NPRN: 17462)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau