Amdanom Ni

Eglwys Sant Pedr, Church Road, Blaenafon. Diddyddiad. (Image: CD2003_609_019 / NPRN: 96484) Bethlehem, Capel yr Annibynwyr, Broad Street, Blaenafon. Diddyddiad (Image: CD2003_609_021 / NPRN: 12891) Y camerâu gyda myfyrwyr amaethyddiaeth o Brifysgol Aberystwyth yn fferm Leighton Park ger y Trallwng  (Image: Filming 059 / NPRN: 80542 / Source: RCAHMW)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau