Amdanom Ni

Gorsaf Reilffordd Johnston; Gorsaf Reilffordd Milford Road. O CHCC: Gasgliadau'r Rokeby: Hawlfraint: D. W. Winkworth. Diddyddiad. (Image: DI2005_0203 / NPRN: 403489) Chwarel Alexandra (Cors y Bryniau) sy’n dangos haenau o rwbel llechi. 1999. (Image: DI2006_1001 / NPRN: 40528)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau