Amdanom Ni

Traphont Reilffordd Cynghordy. 2004. (Image: DI2006_0313 / NPRN: 34703) Eglwys y Santes Fair, Hwlffordd. Llun o’r sbandrel 2005. (Image: DI2006_0405 / NPRN: 103300) Glyn, Llanfair Mathafarn Eithaf. Gwaith plastr o’r 17eg ganrif. Diddyddiad. (Image: CD2003_604_037 / NPRN: 15694)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau