Amdanom Ni

Cynorthwywyr Digidol Personol (PDA) (Image: 2008. PDA Blaenavon 2 / NPRN: 9999 / Source: RCAHMW) Aberbraint, Llanewen, Sir Fôn.  Mowldin plastr y brif fynedfa. Diddyddiad. (Image: CD2003_613_029 / NPRN: 15569) Foel Drygarn, Crymych. Arfordir Penfro,1989. (Image: CD2003_605_012 / NPRN: 94948)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau