Amdanom Ni

Stack Square, Blaenafon. 2003. (Image: DI2006_0006 / NPRN: 20853) Efail Forest Mill, Llanedi. Adeiladwyd yn y ganriff un deg saith. Diddyddiad. (Image: CD2005_629_003 / NPRN: 24825)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau