Amdanom Ni

Delweddiadau LiDAR o Ynys Sgomer, Sir Benfro (© y Goron: Cedwir pob hawl. Asiantaeth yr Amgylchedd. Atgynhyrchwyd y lluniau LiDAR gan CBHC) (Image: LD2012_02_06 - Skomer_Slope_Model / NPRN: 402711 / Source: Oliver Davis) Traphont y Waun, Camlas Llangollen, y Waun. 2005. (Image: DI2005_0873 / NPRN: 34406)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau