Amdanom Ni

Bryngaer Moel Arthur, Nannerch, Sir y Fflint. 2001. (Image: CD2003_604_017 / NPRN: 306899) Gweithfeydd yr Hen Gastell (Haearn a Thunplat), Llanelli. Braslun lliw gan Dylan Roberts sy’n dangos dynion wrthi’n gweithio yng Ngweithfeydd yr Hen Gastell. 1957. (Image: DI2005_1153 / NPRN: 40509) Eglwys y Santes Fair, Cydweli. Manylyn o gasyn yr organ. 2004. (Image: DI2005_1143 / NPRN: 301847)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau