Amdanom Ni

Castell Caerdydd. Y T?r Gwyn. 2003. (Image: DI2006_0409 / NPRN: 33) Porthordy Nanteos.Ceredigion. 2004. (Image: DI2006_0857 / NPRN: 279) Castell Coch, Tre-fin, Llanrhian. 1989. (Image: DI2006_0962 / NPRN: 305297)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau