Amdanom Ni

Y Gaer Fawr.  Llun rhithwir o’r fryngaer, heb goed drosti, gan edrych ar draws Dyffryn Hafren at Fryniau Breiddin. (Llun: GFG10/NPRN: 306997)   (Image: GFG10 / NPRN: 306997) Castell Sain Dunwyd, Bro Morgannwg. 1991. (Image: DI2005_1018 / NPRN: 300312)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau