Amdanom Ni

Eglwys Sant Sadwrn, Llansadwrn. 2004. (Image: DI2006_0802 / NPRN: 101882) Ffosydd Ymarfer y Fyddin ym Mharc Bodelwyddan. Sleid o awyrlun lliw ar-osgo CBHC o Ffosydd Ymarfer y Fyddin ym Mharc Bodelwyddan, 17/10/2000. (Image: GTJ60012 / NPRN: 268142)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau