Amdanom Ni

Llun manwl o’r wynebau yn addurniadau’r sgrin yn Fferm y Gelli, Llanwytherin. 2002. (Image: DI2006_1031 / NPRN: 306607) Manylyn o’r ffenestr liw sy’n darlunio’r Goeden Jesse yn Eglwys Sant Dogfan, Llanrhaeadr-ym-Mochnant. 1986 (Image: DI2005_0640 / NPRN: 223) Porthordy Nanteos.Ceredigion. 2004. (Image: DI2006_0857 / NPRN: 279)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau