Amdanom Ni

West Block-house, Dale. (Image: DI2006_1233 / NPRN: 276037) Plasty’r Gelli Aur, Llandeilo. Llun o du mewn mecanwaith y cloc yn Nh?r y Gelli Aur. 2005. (Image: DI2005_1145 / NPRN: 17391)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau