Amdanom Ni

Castell Biwmares. 1999. (Image: CD2003_612_028 / NPRN: 95769) Neuadd y Dre, Dinbych (Image: DI2006_1081 / NPRN: 23423) Argae Garreg Ddu, Cynllun D?r Cwm Elan. Adeiladwyd 1900. Diddyddiad. (Image: CD2005_610_004 / NPRN: 752)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau