Amdanom Ni

Abaty Tyndyrn. Abaty sistersaidd, adeiladwyd yn y ganrif un deg tri. 24/3/1994. (Image: CD2005_604_010 / NPRN: 359 / Source: C.R. Musson) Ymwelwyr yn defnyddio'r e-lwybr ym Mlaenafon (Image: 2008. PDA Blaenavon 1 / NPRN: 9999 / Source: RCAHMW)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau