Amdanom Ni

Huw Edwards a Stephen Hughes o flaen y camera yng Nghapel Als, Llanelli (Image: Hughes and Edwards 2008 / NPRN: 6419 / Source: RCAHMW) Neuadd y Dre, Dinbych (Image: DI2006_1081 / NPRN: 23423) Neuadd Fawr, Llanwrda. 1970. (Image: DI2006_0895 / NPRN: 17597)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau