Amdanom Ni

Castell St. Donat's. 1991. (Image: DI2005_1018 / NPRN: 300312) Traphont Reilffordd Cynghordy. 2004. (Image: DI2006_0313 / NPRN: 34703) Castell Trefaldwyn. Awyrlun ar osgo. 1999. (Image: CD2003_602_030 / NPRN: 92482)

Croesawodd y Comisiwn Brenhinol gyhoeddi, ar 6 Rhagfyr 2010, yr Adolygiad o’r Comisiwn Brenhinol o ran Llywodraethu sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r adroddiad llawn yma, ynghyd â’r rhagair gan y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones AC. Gellir gweld yr ymateb ffurfiol a’r cynllun gweithredu y cytunodd y Comisiynwyr arno ym mis Mehefin 2010 yma.

Dogfennau